Kontaktpersoner

Kommunen

Servicetorget

Telefonnr.: 77 71 92 00
e-post: post@kafjord.kommune.no
Sentralbord åpningstid: 09.00 – 14.00

Barnevern

Henvendelser på dagtid:
Kvænangen og Nordreisa barneverntjeneste: 96 09 51 13
Skjervøy barneverntjeneste:77 77 55 53
Kåfjord barneverntjeneste: 77 71 92 60

Akutt beredskap utenom kontortid:
Nord-Troms barnevernvakt er tilgjengelig mellom kl. 15.30 og 08.00 på hverdager, og hele døgnet i helger og på helligdager. Kontakt barnevernvakta på telefonnummer 417 06 140

Les mer om barneverntjenesten her (klikkbar lenke)

PPT

PPT Nord Troms
Telefon: Tlf: : 77 58 82 60
E-post: ppt@ntroms.no
Post-/besøksadresse: PPT Nord-Troms, Sentrum 1, 9151 Storslett

Les mer om PPT (klikkbar lenke)

Legevakt

Telefonnummer: 479 72777

Kontortid: kl. 08:00-15:30

Telefontid: kl. 08.30-10.00 og fra kl.13.30-15.00.

Legevakt: 116 117 eller 777 17577

Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid, ring 415 76 543

Hovednummer Amulanse nød: 113

Post -og besøkesadresse: Kåfjord legekontor 9147 BIRTAVARRE

Skolene

Manndalen skole og skolefritidsordning

Bård Gunnar Hansen, rektor
Telefon: 77 71 94 00 / 77 71 94 01
E-post: bard.hansen@kafjord.kommune.no

Marina Olsen, undervisningsinspektør
Telefon: 7771 94 03
E-post: marina.olsen@kafjord.kommune.no

Astrid Solhaug, Sekretær
Telefon: 77 71 94 00
E-post: astrid.solhaug@kafjord.kommune.no

Felles e-post: manndalen.skole@kafjord.kommune.no

Besøksadresse:
Manndalen skole
Kjerringdalsveien 232
9144 Samuelsberg

Les mer om skolen her (klikkbar lenke)

 

Olderdalen barne- og ungdomsskole og SFO

Britt Pedersen, rektor
Telefon: 77 71 92 72
E-post: britt.pedersen@kafjord.kommune.no

Anette Seppälä, Undervisningsinspektør
Telefon: 77 71 92 71
E-post: anette.seppala@kafjord.kommune.no

Yvonne Eriksen, sekretær
Telefon: 77 71 92 70
E-post: yvonne.eriksen@kafjord.kommune.no

Telefon lærerværelse: 77 71 92 76

Besøks- og postadresse
Olderdalen skole
Skoleveien 5
9146 Olderdalen

Les mer om skolen her (klikkbar lenke)

 

Indre Kåfjord Barne- og ungdomsskole (privat)

Post- og besøksadresse: Stasjonsveien 15, 9147 Birtavarre

Tlf. 770 29100

Epost: post@ikskole.no

Les mer om skolen her (klikkbar lenke)

 

Barnehagene

Goržži Mánáidgárdi – Fossen barnehage

Caroline Vatne, Barnehagestyrer
Telefon: Fossen barnehage 77 71 93 50
Telefon: Fossen barnehage avd. Riebangárdi 77 71 93 55

Besøksadresse / postadresse:
Fossen barnehage
9144 Samuelsberg

Birtavarre barnehage

Silje Einarsen, Barnehagestyrer
Telefon: Birtavarre barnehage, 77 71 93 60 / 415 54 857
E-post: silje.einarsen@kafjord.kommune.no

Pellevegen 3
9147 BIRTAVARRE

Olderdalen barnehage

Tone Mette Johansen, Barnehagestyrer
Telefon: 77 71 93 70
Epost: tone-mette.johansen@kafjord.kommune.no

Postadresse / besøksadresse:
Olderdalen barnehage
Lindvallvegen 3,
9146 OLDERDALEN

Tilbakemeldinger

Finner du feil eller mangler i veilederen, eller har du generelle tilbakemeldinger til oss, da kan du benytte skjema nedenfor.

Skriv inn ditt navn
Skriv inn din e-post adresse
Skriv din tilbakemelding i feltet.
Hvor mye har du vist du har fem femmere?