Når barn og unge trenger hjelp

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Kåfjord. Av og til oppstår likevel utfordringer som gjør at ikke alle har det så bra. I vår kommune følger vi BTI-modellen for å sikre at barn og unge får den hjelpen de trenger.

Er du bekymret for et barn eller en ungdom? Enten uroen er sterk eller svak – gjør noe med det!

Ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direktekontakt med Politi 112 eller Kåfjord barnevernvakt (kl 08.00 til 15.30): 77 71 92 60 / Nord-troms barnevernvakt (kl 15.30 til 08.00): 41 70 61 40